• BIST 1.213
 • Altın 482,902
 • Dolar 7,8540
 • Euro 9,2973
 • Rize 18 °C

Rize'de Öğretmenler Projelendirdi, Üretilerek Türkiye'deki Okullara Dağıtıldı

Rize'de Öğretmenler Projelendirdi, Üretilerek Türkiye'deki Okullara Dağıtıldı
Ömer Halaç İşitme En­gel­li­ler Okul­la­rı öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “İşa­re­tin Pe­şin­de" isim­li ma­ter­yal, yarışmada de­re­ce­ye girerek üre­ti­me layık gö­rül­dü ve üre­ti­min ar­dın­dan özel eği­tim okul­la­rı­na gön­de­rildi.

Ömer Halaç İşitme En­gel­li­ler Okul­la­rı öğ­ret­men­le­ri Ahmet Şamlı, Gülçin Karahan, Fatma güven ve Esma Gündüz ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “İşa­re­tin Pe­şin­de" isim­li materyal, ül­ke­miz­de özel eği­tim ala­nın­da kul­la­nı­lan ma­ter­yal ve et­kin­lik­le­rin tüm eği­tim­ci­ler ta­ra­fın­dan bi­lin­me­si, pay­la­şıl­ma­sı ve ye­ni­lik­çi, özgün, ya­ra­tı­cı, iş­lev­sel ça­lış­ma­la­rın teş­vik edil­me­si ama­cıy­la dü­zen­le­nen “Ma­ter­yal ve Et­kin­lik” ya­rış­ma­sında de­re­ce­ye girdi.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Özel Eği­tim ve Reh­ber­lik Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü'nün ma­ter­yal ve et­kin­lik ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren eser­ler ara­sın­dan se­çe­rek üre­tip ülke ge­ne­lin­de tüm özel eği­tim okul­la­rı­na gön­der­miş ol­du­ğu özel ço­cuk­lar için özel et­kin­lik­ler ma­ter­yal­le­ri­nin okul­la­ra da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı.

Rize İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, ülke ge­ne­lin­de de­re­ce­ye giren ve üre­ti­mi ya­pı­la­rak özel eğitim okul­la­rı­na gön­de­ri­len “İşa­re­tin Pe­şin­de" isim­li ma­ter­ya­li ha­zır­la­yan Ömer Halaç İşitme Engelliler Oku­llarına zi­ya­ret­te bu­lu­na­rak, öğ­ret­men­le­ri teb­rik etti. Ma­ter­ya­lin ülke ge­ne­lin­de dereceye ve üre­ti­me layık gö­rül­me­si­nin ili­miz eği­tim ve eği­tim­ci­le­ri açı­sın­dan da bir moral kay­na­ğı olduğunu kay­de­den İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Emen, pro­je­yi ha­zır­la­yan öğ­ret­men­le­re te­şek­kür etti. Emen, Türk İşaret Dili dersi öğ­re­tim ma­ter­ya­li ki­ta­bı­nın eğ­len­ce­li bir oyuna dö­nüş­tü­rü­le­rek işa­ret dilinin öğ­re­til­di­ği ma­ter­yal et­kin­li­ği­nin öğ­ret­men­ler­le be­ra­ber uy­gu­la­nı­şı­nı da test etti.

Son yıl­lar­da Özel Eği­ti­me ve­ri­len öne­min ve özel eği­tim öğ­ret­men­le­ri­nin gay­ret­le­riy­le kat edi­len mesafenin öne­mi­ne vurgu yapan İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, öğ­ret­men­le­rin gay­re­ti ve ekip ruhu ile ha­re­ket edil­di­ği tak­dir­de çok daha güzel eser­le­rin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Emen, özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler ve özel eği­tim için her türlü des­te­ği sağ­la­mak­ta te­red­düt et­me­ye­cek­le­ri­ni ifade etti.

Öğ­ret­men­le­rin yeni proje fi­kir­le­ri­ni de din­le­yen İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Emen Rize’deki özel eğitimin ve im­kân­la­rın iyi bir nok­ta­da ol­du­ğu­nu ifade ede­rek hep bir­lik­te daha güzel pro­je­le­re imza atmak ve Rize’yi eği­tim­de hak et­ti­ği nok­ta­ya ge­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­ye­rek teb­rik­le­ri­ni iletti.

Prog­ram­da Şube Mü­dü­rü Bü­lent İçbu­dak da yer aldı.

omer-halac-isitme-engelliler-okullarindan-buyuk-basari-(4).jpgomer-halac-isitme-engelliler-okullarindan-buyuk-basari-(1).jpgomer-halac-isitme-engelliler-okullarindan-buyuk-basari-(2).jpgomer-halac-isitme-engelliler-okullarindan-buyuk-basari-(3).jpg

 • Yorumlar 2
  OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Olay53.com | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0537 617 89 89