• BIST 98.466
 • Altın 223,953
 • Dolar 5,7050
 • Euro 6,6085
 • Rize 19 °C

Türk Büro-Sen, Sivil Memurların Taleplerini Meclisteki Partilere İletti

Türk Büro-Sen, Sivil Memurların Taleplerini Meclisteki Partilere İletti
Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Bayram Öztürk beraberindeki heyet ile birlikte Meclisteki Partileri sırayla ziyaret ederek sivil memurların taleplerini iletti.

Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Bayram Öztürk beraberindeki heyet ile birlikte Meclisteki Partileri sırayla ziyaret ederek Sivil Memurların taleplerini iletmesi ile ilgili olarak Türk Büro Sen Rize Şube Başkanı İbrahim Hacımustafaoğlu bir basın açıklaması yayınladı. 

turk-buro-sen-genel-baskan-yardimcisi-bayram-ozturk-beraberindeki-heyet-ile-birlikte-meclisteki-partileri-sirayla-ziyaret-ederek-sivil-memurlarin-taleplerini-iletti..jpg

Türk Büro Sen Rize Şube Başkanı İbrahim Hacımustafaoğlu, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Bayram Öztürk’ün askeri işyerleri ile emniyette çalışan sivil memurların sorunlarının görüşülmesi amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde “Askeri işyerleri ile Emniyette çalışan sivil memurlar birçok soruna sahiptir. Mesai saatlerinden çalışma şartlarına, özlük haklarından sosyal ve ekonomik haklara kadar çözülmesi gereken onlarca problemleri mevcuttur. Türk Büro-Sen olarak bu sorunların çözümü için bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu noktada sivil toplum örgütleri olarak, siyasi partilerden de sorunların çözümü için destek bekliyoruz” ifadelerinde bulunduğunu belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Öztürk’ün askeri işyerleri ile emniyette çalışan sivil memurların sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı geniş bir raporu Grup başkanvekillerine takdim ettiğini söyledi.

Hacımustafaoğlu, görüşmede Grup Başkanvekillerinin sorunları inceleyeceklerini ve çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını kaydettiklerini belirterek, “Biz bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Gerek kanun teklifleri ile gerekse ilgili komisyonlara getirerek, sivil memurların sorunlarının çözümü için elimizden gelen katkıyı sunacağız” ifadelerini kullandıklarını söyledi.

ibrahim-hacimustafaoglu-001.jpg

ÖZTÜRK’ÜN GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE SUNDUĞU RAPOR ŞÖYLE:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ GENEL TALEPLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak sınavların açılmasının sağlanması.
Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personele yapılan maaş iyileştirilmelerine aynı teşkilatta çalışan sivil memurlarında dâhil edilmesi.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ‘Tahsis Edilen Sınıflar’ başlıklı 36. Maddesinde Emniyet Teşkilatında çalışan sivil memurlar için ayrı bir sınıfının oluşturulması.
Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personele verilen Fiili hizmet zammının, benzer koşullarda çalışan sivil memurlara da verilmesi. 
Emniyet Teşkilatında teknik ve mali konularda hizmet veren birimlerde, sivil memurların istihdam edilmesi ve bu birimlerdeki ünvanlı kadrolara öncelikle sivil memurların atanması.
Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan sivil memurlar ve Teknisyen Yardımcılarının görev tanımlarının net olarak yapılması ve görevleri dışında çalıştırılmasının önlenmesi.
Geçici görevlendirmelere yazılı ölçütler getirilerek çalışanlar arasında adaletin sağlanması.
Emniyet Teşkilatında ikinci bir emre kadar sınırsız mesai yapmak durumunda kalan sivil memurlarda, çalışma saatlerinin 657 Sayılı Kanunun 99 uncu Maddesindeki çalışma saatleri hükümlerine titizlikle uyulması.
Emniyet müdürlerinin ve polislerin sivil memurları astı olarak değerlendirmesinin ve hiyerarşi içerisinde hareket etmeye zorlamasının önlenmesi.
Memurların emeklilikten sonra da risk altında olmasının devam etmesi sebebiyle memurlara verilen silah ruhsatı uygulamasının harçsız bir şekilde emeklilikte de devam ettirilmesinin sağlanması.
EGM bünyesinde çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan emniyet müdürü ve polislere verilebilen taltif ile ödüllendirme; aynı birimlerde görev yapan başarılı sivil memurlara verilmemektedir.
EGM de devlet memurlarının çalışırken almış oldukları ek ödemelerin emekli keseneğine tabi tutulması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Görevde yükselme sınavının tüm kadrolar için sürekli hale getirilmesi, mevcut kadrolarda değişiklik yapılarak ünvanlı kadrolara memurların atanmasının sağlanması. Diğer kamu kurumlarında sürekli yapıldığı halde EGM bünyesinde bugüne kadar hiç yapılmayan ünvan değişikliği sınavının yapılarak bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanması;

Teknik Hizmetler Sınıfındaki (TH) personel için bu sınıfta şeflik ve müdürlük kadrolarının ihdas edilmesi,
Aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

EGM bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinden kurumun belirlediği kıstasları taşıyanların Genel İdari Hizmetler sınıfı veya Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesinin sağlanması. (2005 yılı Toplu Görüşme Mutabakat metninde yer alan ‘ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmaları sağlanacaktır’ hükmünün EGM ye bağlı kurumlarda da uygulanmasının sağlanması,
Sağlık kurulu raporlarında branş/ünvan değişikliği kararı verilenlerin atamalarının karara uygun olarak yapılması yönünde düzenleme yapılması,
Çalışanlara tahsil durumuna göre ilerleyebilecekleri kadro ve derecenin tahsis edilmesi,
Teknisyen Yardımcılarının belirlenecek ölçütler çerçevesinde Teknisyen veya Tekniker kadrolarına atanmasının sağlanması.

Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personele maaş iyileştirilmesi adı altında yapılan zamların aynı teşkilatta çalışan sivil memurlara da yansıtılması.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Tahsis Edilen Sınıflar başlıklı 36. Maddesinde, Emniyet Teşkilatı bünyesinde çalışan sivil memurlar için ayrı bir sınıfının oluşturulmasının sağlanması.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesi ve5334 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesi gereği çeşitli yıpranma payı oranları belirlenmiştir. Söz konusu kanunda aynı işyerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personelle ilgili oranlar belirlenmişken, aynı işyerinde çalışan sivil memurlarla ilgili hüküm bulunmamaktadır. Mevzuatla ilgili düzenleme yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı kurumlarında çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personele çalışma sürelerine ek olarak verilen ¼ oranındaki fiili hizmet zammının, aynı vesayet ve hiyerarşi içinde çalışan sivil memurlara da verilmesinin sağlanması.

EGM bünyesinde görev yapan devlet memurlarına atanabileceği ünvanlı yeni kadroların tahsis edilmesi ya da mevcut mali ve teknik kadrolarda değişiklik yapılarak ünvanlı kadrolara sivil memurların atandırılmasının sağlanması.

EGM bünyesinde çalışan 657 sayılı DMK ya tabi personelin sınıflandırmaları kanunun sınıflandırma ilkesine aykırı olarak, nitelikleri gözardı edilmiş unvan ve mesleki açıdan görev tanımları yapılmamıştır.Bu durum özellikle teknisyen yardımcısı personele;çaycı,garson,temizlik hizmetleri gibi işlerin yaptırılması, keyfi uygulamalara sebebiyet vermektedir.

Nitelik ve öğrenim durumları gözönüne alınarak alımı yapılan teknisyen yardımcısı personelin hangi nitelik kodu ile alımı yapılmış ise görevlendirmelerin o alanda yapılması gerekmektedir.

657 sayılı kanunda yer alan sınıf tanımı; o sınıfın yaptığı işlerin kapsamını ve o sınıf dâhilindeki görev unvanlarının sınırlarını belirlemiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, kadro unvanlarına uygun görev tanımları doğrultusunda istihdam ettirilmeleri gerekmektedir. Bir alanda hizmet söz konusu 190 sayılı KHK’nın ekli cetvelinde yer alan unvanların belirtildiği kadrolarda personel istihdam edilmelidir.

Bu sebeple EGM de çalışan tüm sivil memurların görev tanımları diğer kamu kurumlarındaki gibi net olarak yapılması ve görevleri dışında çalıştırılmalarının önlenmesi gerekmektedir.

EGM de teknisyen yardımcısı kadroların boşaltılarak bu kadrolar; teknisyen,tekniker kadroları ile değiştirilerek bu kadrolarda çalışan ve gerekli şartları taşıyanların bu kadrolara teknisyen ve tekniker olarak atandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

EGM de çalışan devlet memurlarının görev tanımlarının net olarak yapılması ve görevlerinin dışında çalıştırılmalarının önlenmesi gerekmektedir.

EGM de görevli devlet memurlarının görev tanımları net olarak yapılmadığından ilgili amirlerce görev alanına girmeyen “Bariyer taşıma,toplama, bariyer dizme, yük yada eşya taşıma’ gibi işler sözlü emir olarak verilmekte sivil memurlar kadro, ünvan ve branşları dışında çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle kurum içi görevlendirmelere mutlaka yazılı ölçütler getirilmeli 657 sayılı DMK ninkurum içi geçici görevlendirme ile ilgili hükümlerine riayet edilmelidir.

Fazla çalışma hususu ile ilgili olarak;

Polisevleri başta olmak üzere emniyet teşkilatında görev yapan sivil memurlara, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta belirlenen; günlük 8 saat, haftalık 40 saat çalışma sürelerine idare tarafından riayet edilmesi, fazla mesai gerektiren durumlarda çalışması zorunlu olan personele çalışmasının karşılığının fazla mesai olarak verilmesi veya 657 sayılı DMK’nın178. maddesine göre 8 saate bir gün izin verilmesi,
Hafta sonu ve resmi tatillere denk gelen nöbet izinlerinin çalışanlara, takip eden iş gününde kullandırılması yönünde düzenleme yapılması,
Fazla mesai yapan çalışanlara fazla çalışma ücreti olarak aylık net ücretin normal çalışma saatine bölünmesi ile bulunacak miktarın ödenmesi, hafta sonları ve resmi tatillerde çalışılması durumunda ise bu tutarın %50 artırılarak ödenmesi,
Milli ve Dini bayramlar nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararıyla verilen idari izinlerde, çalıştırılan personele mesai ücreti ödenmesi ya da diğer günlerde izin verilmesi,
657 sayılı DMK nın99 ve 178 inci maddelerinde açıkça belirtilmesine rağmen EGM bünyesinde vardiyalı çalışan polisevleri, polis okulları,eğitim ve sosyal tesisler ile hizmetin 24 saat kesintisiz sürmesi gereken birimlerde çalışan teknisyen yardımcısı ve sivil memurlar sürekli olarak haftalık 40 saatten fazla çalıştırılmakta ve karşılığında izin veya ücret verilmemektedir.Emniyet Hizmetleri sınıfında olduğu gibi fazla çalışan memurlara da her ay düzenli olarak emniyet hizmetleri tazminatının ödenmesi.

Emniyet teşkilatı içindeki emniyet müdürlerinin ve polislerin, sivil memurları ast olarak değerlendirilmesinin ve emir komuta zinciri içinde hareket etmeye zorlanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

EGM de çalışan devlet memurlarının görev tanımları ve kurum içi geçici görevlendirmeleri yazılı olarak yapılmadığından; bu personelin eğitim durumu, kadrosu göz ardı edilmektedir.İlgili amirler tarafından çaycı, garson,bulaşıkçı, temizlikçi, bahçıvan vb.işlerde sözlü emirle çalıştırılmaktadırlar. Bu tür mobing benzeri uygulamaların önüne geçilmesi için önlem alınması.

Sivil memurların çalışma hayatlarında yüz yüze geldikleri suçlular, emeklilik hayatlarında da kendilerine ve ailelerine risk oluşturmaktadır.

Emniyet teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı ve diğer hizmet sınıfındaki tüm personele 6136 sayılı kanuna göre kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmekte, ancak emniyet hizmetleri sınıfı personelinin emekli olduktan sonra mevcut silahlarının ruhsatı emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatına çevrilmektedir.Diğer hizmet sınıfında görevli personel mevcut silahlarına bulundurma ruhsatı almak zorunda bırakılmakta, maddi yönden imkânı olmayan personel ise silahlarını bedelsiz olarak bir başkasına devir etmek zorunda kalmaktadır.

Bu sebeple emniyette çalışan bütün memurların silah taşıma ruhsatına bağlı mevcut silahlarının, emekli olduktan sonra “emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatına“ dönüştürülmesi gerekmektedir.

Emniyet Teşkilatında görev yapan ve çalışırken harçsız silah taşıma ruhsatı verilen sivil memurların bu haklarınınemeklilikte de harçsız olarak devam ettirmeleri yönünde kanuni düzenlemelerin yapılması.

EGM bünyesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan emniyet müdürü ve polislere verilebilen taltif ile ödüllendirme; aynı birimlerde görev yapan başarılı sivil memurlara da verilmesinin sağlanması.
EGM de mevcut devlet memur kadrolarının Devlet Personel Dairesi Başkanlığında karşılığı olmadığından, çalışırken kazandıkları unvanlara karşılık almış oldukları ek ödemelerin emekli olduklarında emekli keseneğine yansıtılması.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞIVE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA ÇALIŞAN DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ GENEL TALEPLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan devlet memurlarının çalışma, izin, atama yargılanma vb. haklarını düzenleyen; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan memurlara uygulanamayacak maddeler başlıklı 232’inci maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacak hükümler başlıklı 233’üncü maddesinin ve bu maddelerde atıfta bulunulan askeri mevzuatın değiştirilmesi.
211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 ve 116. maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve Askeri personelin, devlet memurlarının astı olarak değerlendirmesinin ve emir komuta zinciri içinde hareket etmeye zorlamasının önlenmesi.
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunun 3. maddesindeki“sivil personel “ ibaresinin kaldırılması.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Tahsis Edilen Sınıflar başlıklı 36. Maddesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan devlet memurları için ayrı bir sınıfının oluşturulması.
2100 gösterge puanı karşılığı ödenen tayin bedelinin oranının yükseltilmesi.
Araziye çıkan personele arazi tazminatı verilmesi.
Askeri personele verilen karargâh tazminatının karargâhlarda görev yapan devlet memurlarına da verilmesi.
TSK bünyesinde çalışan Sayıştay ve İç Denetçilere karşı mali sorumluluğu olan Taşınır Mal Hesap Sorumlularına verilen mali sorumluluk zammı oranlarının arttırılması.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan sivil devlet memurlarının seçimlerde görev alabilmeleri yönünde gerekli düzenlemenin yapılması.
Askeri işyerlerinde 24 saat esasına göre tutulan nöbetlere bir gün izin verilmekte, her 8 saate bir gün izin esası uygulanmamakta ve çalışanlara nöbet adı altında fazla mesai yaptırılmaktadır. Çalışanlara bu şekilde yaptırılan fazla çalışmanın karşılığının ödenmesi ya da fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin verilmesi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan askeri personele çalışma sürelerine ek olarak verilen fiili hizmet zammının çalışan devlet memurlarına da verilmesi.
Subay, Astsubay, Uzmanlara verilen mali haklardan devlet memurlarının da yararlandırılması.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılarak görev yapan sivil devlet memurlarının atanabileceği unvanlı yeni kadroların ihdas edilmesi ya da mevcut kadrolarda değişiklik yapılarak unvanlı kadrolara devlet memurlarınında atanmasının sağlanması.
Askeri işyerlerinde çalışan devlet memurlarının görev tanımının net olarak yapılması ve görevi dışında çalıştırılmasının önlenmesi.
Askerlik Şubelerindeki icapçı nöbetlerinin kaldırılması
Devlet memurların içtimaya çıkarılması uygulamasının kaldırılması.
Memurların kurum dışı atanma taleplerine (muvafakat talebi) yönelik uygulama birliğinin sağlanması.
Atama dönemlerinde boş kadroların açıklanması ve eş durumu tayinleri başta olmak üzere tayin taleplerinin karşılanmasında yaşanan sorunların giderilmesi.
Birliklerde subay ve astsubaylarca yapılan seferberlik işlemlerinin,askerlik şubelerinde çalışan devlet memurlarına yaptırılmasına son verilmesi.
Devlet memurlarınında riskli bölgelerde çalışıyor olması sebebiyle,talepleri halinde harçtan muaf taşımalı silah ruhsatı verilmesi.
Memur ve işçi sınıfındaki personelin birlikte çalıştığı işyerlerinde mesai ve servis saatleri konusunda yaşanan sorunların giderilmesi.
Devlet memurlarınınorduevleri ve sosyal tesislerden faydalanmalarının sağlanması ve lojman tahsis oranın arttırılması.
Memurlara tahsis edilen misafirhanenin yönetimine sivil personel atanması.
Devlet memurlarının çalışırken almış oldukları ek ödemelerin emekli keseneğine tabi tutulması.
Orduevlerinde çalışan Devlet Memurlarının Muvazzaf ve emekli üst düzey komutanların, konutlarında (geçici görevlendirme ile) hizmetçi olarak çalıştırılması.
Orduevlerinde çalışan Devlet Memurlarının vardiya usulü çalışma sistemine tabi tutulmaları sebebi ile yaşanan sorunların giderilmesi.
MSB ve TSK bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda görev yapan aşçı ve berberlerden gerekli şartları taşıyanların Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmeleri.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 232. maddesindeki çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,

(Askeri personel gibi ikinci bir emre kadar, sınırsız mesai yapmak durumunda kalabilen devlet memurlarının çalışma saatlerinin 657 sayılı kanunun 99 maddesinde diğer memurlar için belirlenen haftalık 40 saati aşmaması yönünde düzenleme yapılması)

Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci,

Fazla çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,

Maddeleri hükümleri uygulanmaz ibaresinin yürürlükten kaldırılması.

Aynı kanunun 233. maddesindeki;

‘Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan ‘Disiplin’ e ait 124, 136 ncı maddelerdeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan devlet memurları ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygulanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.’ İbaresinin yürürlükten kaldırılması.

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesindeki;

Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil memur, müstahdem, müteferrik müstahdem ve gündelikçi sivil personel bu kanunun askerlere tahmil ettiği sorumluluk ve hizmetlerin ifası bakımından: ‘b) Bütün sivil personel emrinde çalıştıkları askeri amirlere karşı ast durumunda olup bu kanunun 14 üncü maddesinin asta tahmil ettiği vazifeleri aynen yapmaya mecburdurlar. (Mülga ikinci cümle: 31/1/2013-6413/45 md.)’

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 116 ncı maddesindeki;

Sivil personelin, bu kanunun askerlere tanıdığı hak ve salahiyetlerden faydalanmaları ve mükellefiyetleri yerine getirmeleri aşağıdaki esaslar dâhilinde olur:

Bu Kanunun müracaat ve şikâyet bölümlerinde gösterilen izin hakkındaki hükümlere aynen riayetle mükellef olup senelik izinleri hususi kanunlardaki esaslara göre tayin ve tanzim olunur.
Bu kanunun müracaat 33. maddesinde gösterilen izin hakkındaki hükümlere aynen riayetle mükellef olup senelik izinleri hususi kanunlardaki esaslara göre tayin ve tanzim olunur.

Sivil personel Silahlı Kuvvetlerde gördükleri hizmetlerin hususiyetleri göz önüne alınarak bu kanunun 77.  maddesi gereğince nöbet hizmetlerine sokulabilirler.

İbarelerinin yürürlükten kaldırılması.

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 3. maddesinde yer alan;

‘Askeri şahıslar; mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askeri öğrencilerdir.’  Fıkrasından Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel ibaresinin,

‘Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan devlet memurlarının asker kişi sıfatları, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115. maddesinde belirtilen yükümlülükleri ile sınırlıdır.’ fıkrasında yer alan ibarelerin çıkarılması.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tesis edilen sınıflar başlıklı 36. maddesindeki sınıflara, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler Komutanlığında çalışan devlet memurları için Savunma Hizmetleri Sınıfının tesis edilmesi.

2155 sayılı bazı kamu personeline tayin bedeli verilmesi hakkındaki kanun kapsamındaki personele 2017 yılı merkez yönetim bütçe kanunu gereğince 2100 gösterge puanı karşılığı ödenen tayin bedelinin 5000 gösterge puanına çıkarılması.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı 152 nci maddesindeki ‘Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibariyle toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.’ maddesinin bütün birliklerde uygulanması ve uygulama birliğinin sağlanması.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında kanunun ‘Kurullarda görev alamayacak olanlar’ başlıklı 26. maddesinde yer alan

‘İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeri ceza kanunu 3. Maddesinde yazılı askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar bu kanunda gösterilen kurullara seçilemezler.’ Hükmüne askeri şahıslardan sonra gelmek üzere ‘Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel hariç’ ibaresinin eklenmesi.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. Maddesi gereği ;

Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü tahakkuk memuru, mal hesap sorumlusu, muhasebeci, ambar memuru, depo memuru, veznedar ve tahsildar unvanlı personele ödenen mali sorumluluk zammının;MSB ve TSK da çalışan devlet memurlarına da ödenmesi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan devlet memurlarıiçin yapılan düzenlemede YSK’nin yaptığı duyuruda ;"681 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 1. maddesinde tanımı yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkarıldığından, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosuna Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil olmadığından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli devlet memurlarının, 298 sayılı kanun kapsamında askeri şahıs olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin 2. Bendinde belirtilen koşulları sağlamaları durumunda, ilçe seçim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine karar verilmiştir’ hükmündeki kararla aynı doğrultuda olmak üzere; Anayasa Mahkemesinin 2012/45 Esas Sayılı ve 2012/125 karar sayılı ‘Silahlı Kuvvetler bünyesinde çalışan sivil memurlar asker kişi değildir’ kararına istinaden aynı haklardan MSB ve TSK bünyesinde çalışan diğer devlet memurlarınında faydalanması ile ilgiligerekli düzenlemenin yapılması.

TSK İç Hizmet Kanunu Madde 76 - Nöbet; askerlikteki müşterek hizmetlerin yapılmasını ve devamını sağlamak maksadı ile bu hizmetlerin belli bir sıra ve süre ile subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile Silahlı Kuvvetler Teşkilatı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından yapılmasıdır’ ve aynı kanunun Madde 382 - (Değişik:RG ? 05/10/1968 - 13019) Kıtalar, Karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile ‘Silahlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargâh ve kurumlarda sabah saat 09.00 dan ertesi günü saat 09.00 a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez’ hükümleri yer almaktadır. Bu durum kullanılarak; askeri işyerlerinde 24 saat esasına göre tutulan nöbetlere bir gün izin verilmekte, her 8 saate bir gün izin esası uygulanmamakta ve çalışanlara nöbet adı altında fazla mesai yaptırılmaktadır. Çalışanlara bu şekilde yaptırılan fazla çalışmanın karşılığının ödenmesi ya da fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin verilmesi. Ayrıca Milli ve Dini Bayramlar nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla verilen idari izinlerde çalıştırılan personele mesai ücreti ödenmesi ya da diğer günlerde izin verilmesi.

MSB ve TSK da çalışan askeri personele çalışma sürelerine ek olarak verilen ¼ oranındaki fiili hizmet zammının aynı askeri vesayet ve hiyerarşi içinde çalışan memurlara da verilmesi;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesi 5334 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesi gereği ‘TSK da görev yapan tüm subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler için çeşitli yıpranma payları belirlenmiştir.’ Söz konusu kanunda aynı işyerinde, aynı işleri yapan devlet memurları için mevzuatla ilgili düzenleme yapılması.

Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak belirlenen özel hizmet tazminatı, devlet memurları için bu durumlar göz önünde bulundurulmadan belirlenmiştir. Yapılacak bir düzenlemeyle, yaptıkları görevler yeniden değerlendirilerek farklı özel hizmet tazminatları belirlenmelidir.

Makam, temsil ve görev tazminatı gibi ödemelerden yararlandırılmamaktadırlar. Devlet memurlarının yaptıkları görev ve emsali devlet memurları göz önünde bulundurularak bu tazminatlardan yararlandırılmaları gereklidir. Bu sebeple en az 4 yıl süreli öğrenim veren fakülte ve yüksekokullarıbitiren ve birinci derece hak aylığını almaya hak kazanmış devlet memurların, hangi unvanda olursa olsunlar, makam ve görev tazminatı almaları sağlanmalıdır.

Ek göstergeleri belirlenirken, çalışma şartları ve hukuki statü farklılıkları göz önünde bulundurulmamıştır. Ayrı bir hizmet sınıfı altında yer verilerek, ek göstergelerinin yeniden ve diğer kurumların emsali görev yapan personeline denk belirlenmesinin sağlanması.

 Görevde yükselme sınavının tüm kadrolar için sürekli hale getirilmesi, mevcut kadrolarda değişiklik yapılarak unvanlı kadrolara memurların atandırılması. Diğer kamu kurumlarında sürekli yapıldığı halde MSB ve TSK da bugüne kadar hiç yapılmayan unvan değişikliği sınavının yapılarak bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi.

Teknik Hizmetler Sınıfındaki (THS) personel için bu sınıfta şeflik ve müdürlük kadrolarının ihdas edilmesi,
Aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

Uzmanlık ve istisnai memur kadrolarına belirlenen ölçütler çerçevesinde öncelikle kurum içerisinden atama yapılması,

Genel İdari Hizmetler Sınıfına (GİHS) dâhil olan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile Şoförlerin talepleri halinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarına atanmaları sağlanması,

MSB ve TSK bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinden kurumun belirlediği kıstasları taşıyanların GİHS veya THS’ ye geçirilmesi. 2005 yılı Toplu Görüşme Mutabakat metninde yer alan ‘ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmaları sağlanacaktır’ hükmünün MSB ve TSK ya bağlı kurumlarda da uygulanması

Sağlık kurulu raporlarında branş/unvan değişikliği kararı verilenlerin atamalarının karara uygun olarak yapılması yönünde düzenleme yapılması

 MSB ve TSK da çalışan devlet memurlarının görev tanımlarının net olarak yapılması ve görevleri dışında çalıştırılmasının önlenmesi. MSB ve TSK da görevli devlet memurlarının görev tanımı tam olarak yapılmadığından bütün devlet memurlarının mevcut görev tanımlarının sonunda bulunan ‘ amirin verdiği diğer işleri de yerine getirir’ ibaresine dayanılarak görevleri dışında ‘silah mühimmatı taşıma, atış alanında boş mermi kovanı toplama’ gibi işlerde çalıştırılabilmektedirler.

Kurum içi görevlendirmelere yazılı ölçütler getirilmeli çalışanlar arasında adalet sağlanmalı.

Askerlik şubelerinde; Cumartesi-Pazar, resmi ve dini bayram tatilleri ile mesai saatinden sonra yakalanarak şubeye getirilen yükümlülerin veya ceza evinden tahliye edilen hükümlü ve tutukluların askerlik işlemlerinin sonuçlandırılması için uygulanan nöbet sisteminin izin veya fazla çalışma ücreti olarak karşılığının verilmesinin sağlanması.

211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunun Yoklamalar Başlıklı 55. Maddesine istinaden ‘İnsan ve hayvan mevcutlarını anlamak, bunlardan ve silah malzeme ve eşyada bir vukuat olmadığı haberini almak maksadıyla kıta, karargâh ve kurumlarda biri akşam diğeri sabah üçüncüsüde gece olmak üzere üç defa yoklama yapılır.’ ibaresi yer almaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun TSK da görevli devlet memurlarının içtimalara çıkarılmamaları yönünde tavsiye kararı ve Milli Savunma Bakanlığının bu konuda emir yayınlamasına rağmen içtima uygulaması bazı birliklerde halen devam etmektedir.

657 sayılı DMK ya tabi devlet memurlarının da kadın erkek ayrımı yapılmadan görev ve iş taksimi, yoklama adı altında hizmet gereği olmayan tamamen erata yönelik konuların, problemlerin ve vukuatların anlatıldığı içtimalara silah ve teçhizatlı er-erbaşla birlikte memurlarında sıraya sokularak bekletilmelerinin önüne geçilmesi.

Devlet memurların kurum dışı atanma taleplerine sağlık, eş ve ekonomik durumları göz önüne alınarak bu konudaki muvafakat taleplerinin yerine getirilmesi.

Atama dönemlerinde kurum içi boş kadroların açıklanması ve eş durumu tayinleri başta olmak üzere tayin taleplerinin karşılanmasında yaşanan sorunların giderilmesi.

Birliklerde subay ya da astsubaylara yaptırılan seferberlik işlemlerinin askerlik şubelerinde devlet memurlarına yaptırılması uygulamasının sonlandırılması.

Kapatılan askerlik şubelerinin, devredildiği askerlik şubelerinde oluşan yeni iş yükünün karşılanabilmesi için personel eksikliğinin giderilmesi.

Askeri iş yerlerinde sivil kimliği ile asker kişilerle beraber aynı risk altında görev yapan devlet memurlarının güvenliğinin sağlanması, bu konuda yapılacak düzenlemelerde uluslararası sözleşmelerin dikkate alınması.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Devlet memurlarına sağlandığı gibi MSB ve TSK da çalışan devlet memurlarına da talepleri halinde harca tabi olmadan silah taşıma ruhsatı verilmelidir.

4857 sayılı İş Kanuna ve5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası kapsamında 4/A lı olarak yani hizmet akdi ile işverene bağlı çalışan Kamu İşçileri ile657 sayılı DMK’ye tabi ve 5510 sayılı kanuna göre 4/C li statüsünde çalışan Devlet Memurları farklı kanunlara tabi olduklarından bazı düzenlemeler işçi ve memur açısından ciddi anlamda farklılık göstermektedir.

İşçi ve memurun beraber çalıştığı iş yerlerinde çalışma barışının korunması adına işçi memur ayrımına dikkat edilmeli işçi statüsünde çalışanların yapması gereken işlerin memurlara yaptırılmasının önüne geçilmesi.

Anayasanın 128. Maddesindeki ‘Devletin asli ve sürekli işleri devlet memuru eliyle yapılır’ hükmüne istinaden; Büro hizmetlerinde çalışan saat ücretli işçilerin yerine devlet memurlarının çalıştırılması.

Memur ve işçi sınıfındaki personelin birlikte çalıştığı iş yerlerinde mesai ve servis saatleri konusunda yaşanan sorunların giderilmesi. Bu kurumlarda servis saatleri işçilere göre ayarlandığından devlet memurlarının günlük 1 saat fazla mesai yapmak zorunda bırakılmasının önüne geçilmesi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına ait lojmanların tahsislerinde, sivil memur ve uzman erbaşlara ayrılan %5 lik oranın arttırılarak, lojman tahsis oranının uzman erbaşlardan ayrı olarak hesaplanması.

Devlet Memurları lojman, eğitim merkezi, orduevi, misafirhane,  öğrenci yurdu, kreş, yemekhane, kamp ve servis gibi imkânlardan askeri personel ile eşit şartlardayararlanamamaktadırlar. Sosyal devlet anlayışı ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayan bu tür uygulamalara son verilmesi.

Kuruluş amacı memurlara yönelik sosyal faaliyet, eğitim, misafirhane ve konaklama olan sivil memur misafirhanesi kuruluş amacı dışına çıkartılmış, idaresi askeri personele verilmiş askeri personelin eğitim ve oryantasyon merkezi haline getirilmiştir.

MSB ve TSK da mevcut sivil memur kadrolarının Devlet Personel Dairesi Başkanlığında karşılığı olmadığından, çalışırken kazandıkları unvanlara (uzman, müdür yardımcısı, müdür vb.) karşılık almış oldukları ek ödemelerinemekli olduklarında emekli keseneğine yansıtılması.

Muvazzaf ve emekli üst düzey komutan konutlarında, hizmetçi olarak Devlet Memurlarının görevlendirilmesi uygulamasına son verilmesi.

Dini ve Milli bayramlarda misafir yoğunluğu az olmasına rağmen, Orduevlerinde ihtiyaç fazlası personel ile hizmet verilmektedir. Belirlenen bu günlerde yapılan mesai karşılığında hafta içi çalıştığı gün sayısı kadar izin verilmiş olsa da görevli Devlet Memurları bayram izinlerini ailesi ile geçirememektedir. Belirtilen günlerde çalışacak memurların özellikle personel sayısı planlamasının ihtiyaca göre belirlenerek, bu konuda yaşanan aksaklıkların giderilmesi.

MSB ve TSK bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda görev yapan aşçı ve berberlerden kendi alanları ile ilgili meslek liselerini ve meslek yüksekokullarını bitirenlerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması.

 • Yorumlar 2
  OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Olay53.com | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0537 617 89 89