• BIST 104.001
 • Altın 145,505
 • Dolar 3,5061
 • Euro 4,1839
 • Rize 27 °C
 • .olay5k’ean
 • Cumhur
 • Rbize'de
 • .olay5k’ean
 • Cumhur
 • Rbize'de
iframeg src 'http://ww.iha3.co.tr/embed-/video76926/' frameborlder'0'" width'690'"scrolnlig='no'" height'415'v>
h1n class=:titlen itemprop= nam"e>Şehidin ablası:';Biz bunu nasıl gömeceğiz soğukta, çıkarın verin kardeşimizi biz'
"Şırnak’ta önceki günkü terör saldırısında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet (28) gözyaşları arasında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Törende şehidin ablası:';Biz bunu nasıl gömeceğiz soğukta, çıkarın verin kardeşim>
Tterörrö gstüüyealer" taafndn sivil Dolacakişliengitmedk içi evindn, çıktığısBırndayapılknr saldırz snucue şeht edrrln Ramazan Emetbu gü memlekret Dolna Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindegter-eklştirillncenazde Töreiz snarasz sn yolculuoğna uoğrolnld. Cenazde Töreiindeggözyaşları"se Dourken,e şehidindeş ve ailnesininyağaikanē yr-eklrli dşldı. >Şehtn Emerincenazdis öncr bba ocağıDolnaBademli Mahallyesi rhlanie Caddesindekievdegttirilldi.K alaallı bir konvoyndelieğinde112 Acil Svervs ambuiknasz ilegttirilln şehidintabututburndahelallmk Salımlas içi ambuiknaktan çıkarolacakeviion ünündehazdıolananmlamikaa konuldu.n Çoculkarırın vn kardenleridintabutuunugTöre ailnüyealer"esinr krRialer"geiçrirkene şehidin ablas -oldoğn ğreillnNacnie Emethelallmk SalıdtığısBırnda vncenazde Töreiindeyraktığıyağaikala yr-eklrli dşldı. Aabl Eme,e şeht kardeş içi; “Bmiziduyn kardeşi,i bi"sidin içi öürüz. ;Biz bunu nasılbBıraacağz,i bi bunu nasıl vemeceğiz topraği.K ardeşim öpmeceği,i kardeşieyraktni biii kardeşii.K ardeşiu nasılkoydunngittrin kaı"n bir bcakhelei.K ardeşim verin bii,i kardeşii, çıkarıi.Komutlanmi kardeşii, verin bie. ;Biz bunu nasıl gömeceğiz soğukta, çıkarın verin kardeşimizi biz” dnie bağrdı9

Aabl Emecenazde Töreiz Bırasındanda şeht kardeşidin/fotğafnnı kaldılaca, "Şu"n bir bcan,z bua knılalr mı?" dnie feraya ettr.9

>Helallmk Salımlasırınardındn şeht Emerincenazdis,e Tören içi Çar nıCamiin ünündehazdıolanan Törenaplanua gttirilldi.Burndagter-eklştirillncenazde Töreine,a Orman vnSu İşklrliBbkainıProf. Dr. Vey"se Eroğlu,a Afyonkarahisa Valyis Hbkai Yusufa Güer,a K Pparia Afyonkarahisa MillytvekiklrliHatincrDudun Ö ka,a li Ö kadı, MillnietiçiHarekre Ppariis (MHP)a Afyonkarahisa Millytvekii Mehmre Ppasca, CumhurnietiHalk Ppariis (CHP)a Afyonkarahisa Millytvekii BucueKökska,abeleadie başklalkar, -asker erkman vnyrala nak"2 biin işl kktadı.9

Cenazde Törei boygucar bba Rnüsem Emeycanlkarırınkolnkarındagüçüekl ayraka kalabiliken,e/ann Nurean Emeisvncenazdyiz edie de başrındasSğlı gGrevlyklrlidelieğindetakip edebilldi.>Şehidin5 kardeş dvncenazde Törei boygucaryağaikaycap feraya eldeken,e şehidin4 ayllı bebceğ Hiaa Nurrunnisvn Törenaplanua gttirilemsrz ilek alaallı ggö zyaşlarnda hkiuolamldı. >Şehidin4 ayllı azrırınkundyağnar bbaasırın/fotğafnnenasrlmlas dikkatlerndn,kaçamaken,ehere şyndn,"habesizycanlkarırınkucağında bbaasırıncenazdisnietakip eden 2 zyaşındeki şeht oğlu Yusufaisea bbaasırıntabutuun birkaç dvfa se skaldı. Cenazdndeylienycanlkarırınkolnkarındayürüyen şeht deş Ölem Emek’ea gözyaşları arasındadeşidintabutuun skarodı.9

>Öğlen nRamanarmgseakip şeht Emerincenazd nRama aalıdt.a Afyonkarahisa İl MüfststüŞüerü.K bukçu nRamanz snunda terörbelaasırın Türkiyüzleriden dvfolmlas içi cemadatidua ettrrldi.Cenazd nRamaırınardındn şehdincenazdis öncrsilahnarkrndaşlarnrınomuznkarındabir syr- tyaşınr, dahaz snar Errla Caddesüzleride cemadati verildi.Yrala nak1n ilometre PKKa terörrö gstüaleyhride slogaiikakktalacaktyaşıdn şehdincenazdis dahaz snar dvfedrrmedküzleen BolvadinAsri Mezkaltığndeki şehtlieea gtürüld. Defdin Bırasındaylienggö zyaşları"se Dourken,eailnüyealer"güçüekl scainklştirildr.9

Cenazde Töreiindnagtekiyhafzmikadn uzunnsyr- silliemeymeckDolnikaisea şehidin4 ayllı bebceğidinkundyağnar bbaasırın/fotğafnnenasrlmlas,e şehidin2 zyaşındekioğlunua bbaasırıntabutuun syr-eki se skalmlas vea şehidin bbaas Rnüsem Emerin Bıtındeki-asker parkrz ileoğlunuauoğrolmlas -old. 9

<

ul" id="omemen-tab"v class=_cmemen-tab-navr clearfix">
 • Yorumika
 • 0>
 • ul" id="omemen-tab-on/sitm" class=_cmemen-tab- contenr clearfix">
  ii class= coan-hat-empty _cmemen- coan">
  >"texareta name="omemen_ contennn de="omemen_ contennn class=_cmemen_ contennnrowss=6y" placeholder=Yorumunuz" maxlengdth=10:00>
  >
  YlienManhis,e
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galeriylie-manhise-askeale-haaktaelmki-oldu10286.htm"YlienManhis,e Askelyr Haaktaelmk Old>
  Trabzoie'da
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galeritrabzoidae-buyun-yangi-9586.htm"Trabzoi'da bBüyü yYangı>
  Bayburte'tda
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galeribayburtatatrafmk-kazlasi3-olu-5-yarsal-9576.htm" ayburt'tda rafmk kazlan: 3 öü, 5 yarsaı>
  Sulktaahmree'teadesizika
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galerisulktaahmrete-essizn-ka-manz arai-ha vdn-gorunturlynd-9566.htm"Sulktaahmre'teadesizika manz aras ha vdn gGrüntürlynd>
  çşklrliBbkainıSoylue'dan
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galeriticsaler- bkaii-soylurdan-ritmk-iatihb arek-aiklamlasi9536.htm">çşklrliBbkainıSoylu'dan kritmk 'iatihb are' aAlılamlan>
  >
  UçrakaElndn
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galeriucraka-elndn-elndn-pisloa-bilre-p arai-uzakta-rbiz
  Rbiz-Aarvi
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galerirRiznparvi-ha vaimainida-ideiz dolgusu- bamladi10536.htm"Rbiz-Aarvi Ha vaimaiı’da Ddeiza Dogusu Byaşldı>
  RbizkyneUkraynsaı
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galerirRizye-ukraynsasigtlnin-0526.htm"RbizkyneUkraynsaı Gz
  16
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galeri16-metreikaelmk-kany-uzlerienev-yaptn-10516.htm"16 metreikaelmk kaaüzlerieadvayaptı>
  Yunus
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galeriyunus- bnlngii-horon-keyfd-10506.htm"Yunus aallağnrınhoronekeyfd>
  Rbiza’e
  an class=:titlen href="http://www.olay53.com/video-galerirRiznd-yYa- bkma-kavglad-10496.htm"Rbizk’e aYlnaBakmta Kavglan>
  0 iframeg src="http:/"habecsinizbizr/ervice/prayne/?p=53m" width=3050" height=950"frameborlder=00"scrolnlig="nen">
  >