Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması

Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması
Rize İl Müftülüğü, 12-20 yaş aralığındaki engelli bireyler arasında hadis-i şerif ezberleme yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Rize İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ülke genelinde 12-20 yaş aralığındaki engelli bireyler arasında ödüllü hadis-i şerif ezberleme yarışması düzenleneceği belirtilerek, bu kapsamda Rize’de de yarışmanın düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, il birincilerinin 7 bin 500 TL, ikincilerinin 5 bin TL, 3.’lerinin ise 2 bin 500 TL ile ödüllendirileceği bilgisine yer verilerek, yarışmaya başvuruların 26 Eylül ile 10 Ekim 2023 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine yapılacağı ifade edilerek, “Başkanlığımızca engellilik konusundaki toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak, özellikle genç engelli bireylerin Başkanlığımız hizmetlerinden daha etkin bir şekilde istifade edebilmelerine, dini değerlerin eşliğinde moral ve motivasyonlarını artırarak hayata daha aktif katılabilmelerine destek olmak amacıyla 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ülkemiz genelinde 12-20 yaş aralığındaki engelli bireyler arasında “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” temalı ödüllü hadis-i şerif ezberleme yarışması düzenlenecektir.” denildi.

Açıklamada yarışma ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

1- YARIŞMAYA BAŞVURU SÜRECİ VE YERİ

Yarışmaya başvurular 26.09.2023-10.10.2023 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine yapılacaktır.

2- YARIŞMAYA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Herhangi bir engel grubunda yer aldığına dair raporu bulunmak.

c) İşitme engelli (konuşamayan) bireylerden başvuru olması durumunda, il/ilçede işaret dili tercümanı bulunuyorsa ve komisyonda yer alması mümkünse başvuru kabul edilecektir.

d) 12-20 yaş arasında olmak (1 Ocak 2004-1 Ocak 2012 tarihleri arasında doğmuş olmak).

e) Değerlendirme komisyonunda üye olanlar ile bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

f) İlgililer, yarışmaya ancak öğrenim gördüğü veya ikamet ettiği ilde başvuru yapabilecek ve aynı ilde katılabilecektir.

g) Başvurular, il/ilçe müftülüğüne şahsen ya da birinci derece yakını (anne-baba, çocuk, kardeş) vasıtasıyla yapılacaktır.

3- YARIŞMA KONUSU

a) Katılımcılar, Başkanlığımızca 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması çerçevesinde belirlenen ve Ek2'de yer alan 40 hadis-i şerifin Türkçe anlamlarını komisyon huzurunda güzel ve etkili bir biçimde ezberden okuyacaklardır.

b) Yarışmada Ek-2’de yer alan hadislerin anlamları haricinde herhangi bir tercüme kabul edilmeyecektir. Bu hadisler başvuru esnasında katılımcı ya da birinci derece yakınına çıktı halinde ya da elektronik ortamda verilecektir.

4- YARIŞMA KOMİSYONU

Yarışma komisyonu; illerde il müftüsü ya da uygun göreceği bir il müftü yardımcısının başkanlığında, ilçelerde ilçe müftüsü başkanlığında, imam hatip ortaokulu ya da imam hatip lisesinde görev yapmakta olan bir meslek dersleri öğretmeni ile vaiz, din hizmetleri uzmanı, bunlar bulunmaması durumunda ise uygun görülen diğer Başkanlık personelinden müteşekkil en az üç kişiden oluşturulacaktır. Komisyonda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı alanında görev yapmakta olan bir öğretmen de bulundurulabilecektir.

5- YARIŞMA AŞAMASI, PUANLAMA/DEĞERLENDİRME

a) Yarışma, sözlü yarışma sınavı şeklinde; İl ve ilçelerde yarı final, il genelinde final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. İl genelinde düzenlenecek final yarışmasına sadece yarı finalde birinci olanlar katılabilecektir. İl ve ilçelerdeki yarı final yarışması 17.10.2023 tarihinde yapılacaktır. İlçelerde birinci olan yarışmacıların bilgileri il müftülüklerine 20.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılacaktır. İlçe birincilerinin il genelinde düzenlenecek final yarışmasına gidiş dönüşü ile ilgili ilçe müftülüğünce gerekli tedbirler alınacaktır.

b) İl genelindeki final yarışması 26.10.2023 tarihinde ilçe birincilerinin de katılımıyla müftülükçe uygun görülen bir mekanda vatandaşlarımızın katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. İl ve ilçelerdeki mülki amirler de yarışmalara davet edilecektir.

c) Yarışmalarda yarışmacının sırası ve ezbere okunacak hadisler kura ile belirlenecektir.

d) Komisyon, her bir yarışmacıdan belirlenen on hadis-i şerifin Türkçe anlamlarını ezberden okumasını isteyecektir. (Hadis-i şeriflerin metinlerindeki parantez içleri puanlamaya dahildir.)

e) Yarışmacıya her soru için iki dakikalık süre tanınacak ve yarışmacının hatalarından dolayı ya da hadisin anlamını hatırlayamaması durumunda diğer hadis-i şerife geçilecektir.

f) Sorular sorulurken komisyon tarafından hadisin numarası ve Türkçe anlamının ilk bir-iki kelimesi söylenecektir.

g) Puanlama, hadislerin Türkçe anlamını eksiksiz ve tam bir şekilde okuma (50 puan), fonetik ve diksiyon (20 puan), vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuma (20 puan), beden dili-jest ve mimikleri etkili kullanma (10 puan) olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılacaktır.

h) Düzgün telaffuz ve anlaşılır okuma hususlarının değerlendirilmesi ile yarışmacının metin okurken takılması, yanlış okuması veya hatırlayamaması gibi hususlardaki puan kırma kriteri bir önceki maddede belirtilen puanlama esasına göre komisyon üyelerinin takdirindedir.

i) Yarışmacıların puanı, yarışma komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik halinde engel durumu yüzde olarak yüksek olan, burada da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan kazanacaktır. Bütün hususlarda eşitlik olması halinde ise kazanan kura ile belirlenecektir.

j) Yarışma tamamlandıktan sonra yarışma tutanağı komisyon üyeleri tarafından imzalanacak ve yarışma dosyasında muhafaza edilecektir.

6- ÖDÜL

a) İl genelindeki final yarışmasında il müftülüklerince; - Birinciye 7.500 TL, - İkinciye 5.000 TL, - Üçüncüye 2.500 TL ödül verilecektir.

b) İlde ve ilçelerde düzenlenecek yarı final yarışmasında ilk üçe girmeye hak kazananlar ile diğer yarışmacılara yerel imkanlar ölçüsünde uygun görülen ödüller (para, yayın vb.) verilebilecektir. Yarı finalde verilecek ödül miktarı, finalde verilecek miktarı geçmeyecektir.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) İl genelinde düzenlenen yarışmaya katılan toplam kişi sayısı da yer almak şartıyla yarışmaya dair kısa bir rapor hazırlanarak, çözünürlüğü yüksek üç fotoğrafla birlikte (fotoğraflarda yarışma adı, Başkanlığımız ve müftülüğe ait kırlangıç, flama vb. materyalin görünür olmasına dikkat edilecektir.) 06 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar yazıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

b) İl ve ilçelerdeki yarı final ile il genelindeki final yarışmalarının yapılacağı yer, tarih ve saat yarışma tarihinden en az bir hafta önce katılımcılara tebliğ edilecektir.

c) İl ve ilçelerdeki yarışmalar vatandaşlarımızın katılımıyla yapılacaktır.

Ezberlenecek Hadis-i Şerifler

1. Hadis-i Şerif: “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, iyisi ve kötüsüyle kadere inanmandır.” (Müslim, Îmân, 1)

2. Hadis-i Şerif: “Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resûlü’nü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.” (Buhârî, Îmân, 9)

3. Hadis-i Şerif: “İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmen; namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kâbe’yi haccetmendir.” (Müslim, Îmân, 1)

4. Hadis-i Şerif: Sahabeden biri: “Ey Allah’ın Resûlü, bana İslâm ile ilgili, hakkında başka kimseye soru sormama gerek kalmayacak bir şey söyle.” dedi. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Allah’a iman ettim de, sonra dosdoğru ol.” buyurdu. (İbn Hanbel, III, 413)

5. Hadis-i Şerif: “... Mü’min bal arısına benzer; güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, (güzel yerlere) konar, (konduğu yeri de) kırmaz ve bozmaz.” (İbn Hanbel, II, 199)

6. Hadis-i Şerif: “Kim kardeşine haksızlık etmişse, onunla helâlleşsin…” (Buhârî, Rikâk, 48)

7. Hadis-i Şerif: Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?” diye sorunca, ashâb, “Evet, buyur ey Allah’ın Resûlü!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah, “Allah’a ortak koşmak ve anaya babaya saygısızlık etmektir…” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 6)

8. Hadis-i Şerif: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru/sıddîk’ olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı’ olarak tescillenir.” (Müslim, Birr, 105)

9. Hadis-i Şerif: “Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir.” (Nesâî, Mesâcid, 14)

10. Hadis-i Şerif: Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) naklettiği kudsî bir hadis-i şerifte Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “İki sevgilisi (olan gözlerini almak sureti) ile kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm.” ( Buhârî, Merdâ, 7)

11. Hadis-i Şerif: “Batan bir diken bile olsa Müslüman’ın başına gelen her bir musibeti, Allah onun günahlarına kefaret kılar.” (Buhârî, Merdâ, 1)

12. Hadis-i Şerif: “Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah’a ihlâsla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekâtı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde vefat etmiş olur.” (İbn Mâce, Sünnet, 9)

13. Hadis-i Şerif: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Müslim, Birr, 66)

14. Hadis-i Şerif: “İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük ecre nail olur.” (İbn Mâce, Fiten 23)

15. Hadis-i Şerif: “Şüphesiz Yüce Rabbiniz hayâ sahibi ve cömerttir. Kulu (dua etmek için) O’na ellerini kaldırdığı zaman, o elleri boş çevirmekten hayâ eder.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23)

16. Hadis-i Şerif: “Kolaylaştırın,zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!” (Buhârî, Meğâzî, 61.)

17. Hadis-i Şerif: “Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse, terk edilmiş harabe bir ev gibidir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 18)

18. Hadis-i Şerif: “Allah’ın hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Allah’ın öfkesi ise, anne babanın öfkesine bağlıdır.” (Tirmizî, Birr, 3)

19. Hadis-i Şerif: “Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün!” (Müslim, Birr, 20)

20. Hadis-i Şerif: “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.” (Tirmizî, Birr, 75)

21. Hadis-i Şerif: “Müslümanlar(ın evleri) arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü ev ise, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.” (İbn Mâce, Edeb, 6)

22. Hadis-i Şerif: “Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 45)

23. Hadis-i Şerif: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın.” (Müslim, Îmân, 93)

24. Hadis-i Şerif: “Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme.” (Tirmizî, Birr, 58)

25. Hadis-i Şerif: “...Allah, affeden bir kulunun ancak şerefini artırır...” (Müslim, Birr, 69)

26. Hadis-i Şerif: “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman’ın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl değildir.” (Buhârî, Edeb, 62)

27. Hadis-i Şerif: “Oruç bir kalkandır. Oruçlu kişi saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri ona sataşır yahut kötü söz söylerse iki defa ‘Ben oruçluyum.’ desin…” (Buhârî, Savm, 2)

28. Hadis-i Şerif: “Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kişi, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 60)

29. Hadis-i Şerif: “Sizden biriniz, ‘Dua ettim de duam karşılık görmedi.’ deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23)

30. Hadis-i Şerif: “Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali, diri ile ölünün misali gibidir.” (Buhârî, Deavât, 66)

31. Hadis-i Şerif: “Her kim beş vakit namazı, Allah rızası ve ibadet bilinciyle rükuları, secdeleri, abdest ve vakitlerine riayet ederek kılarsa cennete girer.” (İbn Hanbel, IV, 266)

32. Hadis-i Şerif: “Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Birr, 34)

33. Hadis-i Şerif: “Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâî, İftitâh, 16)

34. Hadis-i Şerif: “Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selâm getirirler.” (İbn Hanbel, I, 387)

35. Hadis-i Şerif: “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” ( Tirmizî, Birr, 35)

36. Hadis-i Şerif: “Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in yoludur...” (İbn Hanbel, III, 310)

37. Hadis-i Şerif: “Kul, bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Şayet o, günahtan vazgeçip tövbe ederse kalbi parlatılır. Eğer bunları yapmaz, günah ve hataya devam ederse siyah nokta büyür ve neticede bütün kalbini kaplar...” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 83)

38. Hadis-i Şerif: “... İnsanlara rahatsızlık veren bir şeyi yoldan kaldırman sadakadır. (Görmeyene veya yol sorana) yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır...” (İbn Hanbel, V, 152)

39. Hadis-i Şerif: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!” (Tirmizî, Birr, 55)

40. Hadis-i Şerif: “Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavât, 68)

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
2 Yorum