İcradan Taşınmaz Satışı

Örnek No:55*
T.C.
PAZAR(RİZE) İCRA DAİRESİ

2023/1108 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1108 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Pazar İlçe, PAZAR Mahalle/Köy, Hopa Şosesi Mevkii, 876 Ada, 24 Parsel, zemin kat, 5 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmazda borçlunun 1/8 hissesi satılacaktır.

Yüzölçümü : 232,37 m2 (borçlunun 1/8 hissesi satılacaktır)

Arsa Payı : 16/288

Kıymeti : 119.675,47 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:09
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 10:09
#ilangovtr BASIN NO: ILN01948304