İcradan Taşınmaz Satışı

Örnek No:55*

T.C.
PAZAR(RİZE) İCRA DAİRESİ

2023/114 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/114 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Pazar İlçe, YEMİŞLİ Mahalle/Köy, Yukarı Mahalle Mevkii Mevkii, 155 Ada, 53 Parselde bulunan borçlunun 1/4 hissesi satılacaktır.

Yüzölçümü : 3.020,42 m2 ( borçlunun 1/4 hissesi satılacaktır)

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 220.943,72 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:04
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 10:04
#ilangovtr BASIN NO: ILN01947473