Mahkeme Kararı Tebliği

T.C.
RİZE
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2014/615 Esas

KARAR NO : 2017/88

C.SAV.ESAS NO : 2013/797

SANIK : ZURAB MIKIANI, GIORGI ve EVDOKIA oğlu, 08/02/1971 GÜRCİSTAN doğumlu, Gürcistan nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ : 23/05/2012

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 142/1.b.1, 151/1, 116/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 10 AY HAPİS, 3 AY 10 GÜN HAPİS, 5 AY 22 GÜN HAPİS

KARAR TARİHİ : 28/03/2017

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm edreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/12/2023

Yazı İşleri Müdürü 122692Hakim 125565
#ilangovtr BASIN NO: ILN01948443