Rize Belediyesine ait 40 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Rize Belediyesine ait 40 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
Rize Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait 40 adet işyeri 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

Rize Belediyesi, 36’sı Ekrem Orhon Mahallesi Elvan Sokak'ta bulunan Laleli Çarşısı'nda yer alan toplam 40 adet işyerini 3 yıl müddetle açık arttırma ihalesi suretiyle kiraya verecek.

3 farklı ihale ile 3 günde ihalesi gerçekleşecek işyerlerinin ihaleleri 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Rize Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihale bilgileri şöyle:

Rize Belediye Başkanlığına ait 23 adet işyeri kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyemize ait Ekrem Orhon Mahallesi Elvan sokakta, ada 379, parsel 5 de olan Laleli Çarşısında bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen meslek grubu ve aylık muhammen kira bedelleri, kapı numaraları belirtilen işyerlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma ihale suretiyle 3 yıl müddetle şartname dahilinde ayrı ayrı kiraya verilecektir.
1-Kiralanacak İşyerlerinin mevkii, m²’si, meslek grubu, kiralama süresi, aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda listede belirtildiği şekildedir.
2- İhale 13.02.2024 Salı günü saat 15:00’ te Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

rize-belediyesi-23-adet-isyerini-kiraya-verecek-1.jpg

rize-belediyesi-23-adet-isyerini-kiraya-verecek-2.jpg

rize-belediyesi-23-adet-isyerini-kiraya-verecek-3.jpg

3- İhaleye katılmak isteyen;
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b.8- Tebligat için adres beyanı
b.9- Ticaret sicil gazetesi
b.10-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- İhale tarihi itibariyle en az 6 ay geriye dönük ilgili meslek odasından faal olduklarına dair faaliyet belgesi
d.3- Faal olduğuna dair Vergi Levhası (Noter Onaylı veya Aslı idarece görülmüştür kaşeli olacak.)
d.4- Geçici teminat makbuzu.
d.5- Şartname alındı makbuzu
4-Tüm vergi (KDV ), resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
5- İdarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100/RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: [email protected]
6- İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- İhaleye katılmak isteyenler 400,00 TL. şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

Mülkiyeti Rize Belediyesine ait 13 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir

Mülkiyeti Belediyemize ait Ekrem Orhon Mahallesi Elvan sokakta, ada 379, parsel 5 de olan Laleli Çarşısında bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen meslek grubu ve aylık muhammen kira bedelleri, kapı numaraları belirtilen işyerlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma ihale suretiyle 3 yıl müddetle şartname dahilinde ayrı ayrı kiraya verilecektir.
1-Kiralanacak İşyerlerinin mevkii, m²’si, meslek grubu, kiralama süresi, aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda listede belirtildiği şekildedir.
2- İhale 14.02.2024 Çarşamba günü saat 15:00’ te Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

rize-belediyesi-13-adet-isyerini-kiraya-verecek-1.jpg

rize-belediyesi-13-adet-isyerini-kiraya-verecek-2.jpg

3- İhaleye katılmak isteyen;
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b.8- Tebligat için adres beyanı
b.9- Ticaret sicil gazetesi
b.10-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- İhale tarihi itibariyle en az 6 ay geriye dönük ilgili meslek odasından faal olduklarına dair faaliyet belgesi
d.3-Faal olduğuna dair Vergi Levhası (Noter Onaylı veya Aslı idarece görülmüştür kaşeli olacak.)
d.4- Geçici teminat makbuzu.
d.5- Şartname alındı makbuzu
4-Tüm vergi (KDV ), resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
5- İdarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100/RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: [email protected]
6- İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- İhaleye katılmak isteyenler 400,00 TL. şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

Mülkiyeti Rize Belediyesine ait 4 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir

Mülkiyeti/ Kullanım hakkı Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda aylık muhammen kira bedelleri belirtilen 4 adet taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma ihale suretiyle 3 yıl müddetle şartname dahilinde ayrı ayrı kiraya verilecektir.

1-Kiralanacak taşınmazların yeri, m²’si, kiralama süresi, aylık muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.
2- İhale 15.02.2024 Perşembe günü, saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

rize-belediyesine-ait-4-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecek.jpg

3-İhaleye katılmak isteyen;
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza beyannamesi
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b.8- Tebligat için adres beyanı
b.9- Ticaret sicil gazetesi
b.10-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza beyannameleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- Geçici teminat makbuzu.
d.3- Şartname alındı makbuzu
e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.
4-Tüm vergi (KDV ), resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
5-İdarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: tasinmazservisi @rize.bel.tr
6-İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7-İhaleye katılmak isteyenler, 400,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

HABERE YORUM KAT
OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
6 Yorum