RSMMMO Başkanı Çakmakçı: SGK Teşvik Süresi Uzatılmalı

RSMMMO Başkanı Çakmakçı: SGK Teşvik Süresi Uzatılmalı
Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (RSMMMO) Başkanı Ali Fuat Çakmakçı, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren %6 oranındaki SGK Teşvik Süresinin uzatılması gerektiğini kaydetti.

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (RSMMMO) Başkanı Ali Fuat Çakmakçı, Rize’nin de içinde bulunduğu ve  46486 sayılı kanun ile  31/12/2016 tarihinde sona eren % 6 oranındaki SGK teşvik süresinin  2017 yılının ilk SGK hizmet bildirgesi verme süresi olan 23/02/2017 tarihine kadar yeni bir Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılmasının öneminden bahsederek, “Bilindiği üzere sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine eklenen fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinin,  5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti. Bakanlar Kurulunun 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararıyla da, ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanacağı yerler ve uygulama süresi belirlenmişti. Bakanlar Kurulunun Belirlediği Listede ilimiz l SAYILI LİSTE de yer almış olup, kanundan yararlanma süresinin 31/12/2016 tarihinde sona ereceğini kararlaştırmıştır.

İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinden yararlanabilmek için aranılan en az 10 sigortalı çalıştırma şartı, 10 Şubat 2016 tarihli, 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 1 Mart 2016 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Dolayısıyla, yapılan düzenleme sonucunda, bu teşvikten faydalanan bütün illerde  faaliyet gösteren işyerleri, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren en az 10 sigortalı şartı olmaksınız bir sigortalı dahi çalıştırmış olsalar 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabileceklerdir denilmiştir.“ diye konuştu.

rsmmmo-baskani-ali-fuat-cakmakci.jpg

31/12/2016 tarihinde sona eren bu kanun ile Özel Sektör işletmeleri , SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi,  tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmesi ve  e-borcu yoktur aktivasyon işleminin yaptırılmış olması şartlarını taşımasına rağmen 1.777,50*6/100=106,65 TL Prim gecen yıllara nazar daha fazla prim ödeyeceklerdir. Her bir sigortalı için 106.65 TL SGK teşviki işletmeler  için önemli  bir rakam olduğunu kaydeden RSMMMO Başkanı Çakmakçı, “Bu nedenle işletmelere ek bir yük getirmeme adına ve ilimizdeki üretim ve istihdama fayda sağladığını düşündüğümüz  bu kanunda belirtilen süre  III SAYILI LİSTE de yer alan iller için en az 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmalıdır”  dedi.