Uşak Üniversitesi 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılına Hazır

Uşak Üniversitesi 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılına Hazır
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı'na üniversite olarak hazır olduklarını açıkladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı'na üniversite olarak hazır olduklarını açıkladı.

Savaş, yaptığı açıklamada, Uşak Üniversitesi'nin "Aklın ve bilimin ışığına yeni nesil bir üniversite" olduğuna dikkat çekerek, rektör olduğu 2018-2023 yılları arasındaki gelişmeler hakkında da bilgi verdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, "Üniversitemiz, 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı'na 2 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. Sayılarla üniversitemizin şu andaki durumuna bir göz atarsak; 27 bin 241 öğrencimiz, 1089 lisansüstü öğrencimiz, 1 enstitü, 14 fakülte 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 20 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır" dedi.

Savaş açıklamasına 2018 yılından bugüne kadar yapılanları anlatarak şöyle devam etti:

Öğretim üyesi sayısı 8 kat arttı

"2017 yılında 12 olan fakülte sayımızı 14'e çıkardık. Fen Bilimleri Entitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve sağlık Bilimleri Enstitümüzü, "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" adı altında birleştirdik.

Üniversitemizde 2017 yılsonu itibarıyla 57 profesör, 54 doçent bulunuyordu. 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 96 profesör, 99 doçent, 291 doktor öğretim üyesi, 210 öğretim görevlisi olmak üzere 888 akademik personelimiz bulunmaktadır.

Diş Hekimliği fakültemizde öğretim elamanı sayımız 2017 yılsonu itibarıyla 28 iken bu sayı 2023" de 90, Tıp fakültemizde ise 2017'de 30'iken şu anda 94'tür.

Lisansüstü Eğitimde Program Sayımızı Arttırdık

2017 yılsonu itibariyle 48 olan yüksek lisans program sayısı 2023'te 64 programa ulaşmıştır. 2017 yılında toplam 15 olan doktora programı sayımız ise şu an 25'tir.

Ayrıca 2017 yılında 100/2000 YÖK Doktora programına kayıtlı öğrencimiz bulunmamaktayken 2023 yılında toplam 15 öğrencimiz vardır.

Uluslararası Sıralamalarda Yer Aldık ve Her Geçen Yıl Sıralamalardaki Yerimizi

Yükselttik

2018 yılından itibaren yapılan çalışmalarla Üniversitemiz; Times Higher Education (THE) World University Rankings, SCImago Institutions Rankings - Universities, Webometrics Ranking of World Universities, URAP ve UI Green Metric gibi uluslararası dünya sıralamalarında yer almaktadır. "2023 Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda Türkiye'deki üniversiteler arasında 97'nci, dünya sıralamasında 131 sıra yükselerek 2983'üncü, listenin Impact boyutunda ise 1290 sıra yükselerek 7103'üncü sırada yer aldık. Times Higher Education Etki Sıralaması (Impact Rankings) listesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldık. SCIMAGO 2023 listesinde de Türkiye'den 134 üniversitenin yer aldığı sıralamada bir önceki yıla göre 16 sıra yükselerek 83. sırada yer alma başarısını gösterdik. URAP'taki sıramız ise yıldan

yıla yukarılara çıkıyor. URAP Türkiye Devlet Üniversiteleri Sıralamasında, 2022-2023 (121 Üniversite arasında) 79. sırada, 2000 sonrası kurulan üniversiteler asarında ise 38'inci sıradayız. Ayrıca UI Green Metric sıralamasında dünyanın en yeşil kampüsüne sahip ilk 1000 içindeyiz.

Atıf ve Makale Sayılarımızda Ciddi Artışlar Oldu

SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI, ESCI endekslerindeki yayın sayılarımız 2017 yılında 184 iken 2023 yılı da toplam 167'dir. SCOPUS Veritabanı yayın sayımız 2017 yılında

170 iken 2023 ilk altı ayında toplamda 229'dur. SCOPUS Atıf sayıları 2017 yılında 977, 2023 yılında 3558'dir. Web of Science atıf sayımız 2017 yılında 844 iken 2023

yılında 2408 ve Yayın Sayıları (Tüm indeksler) Web of 200 iken 2023 yılı ilk altı ayında 167'dir.

TÜBİTAK Projelerimizde ve Patent Sayılarımızda Artış Oldu

Üniversitemiz akademisyenlerinin yaptığı TÜBİTAK proje sayısı 2017 yılında sadece 3 adet iken 2022 yılında bu sayı 40'a yükselmiştir. 2023 ilk altı ayında ise şu an için toplam 36 başvuru, başvuru arasında 11 kabul edilen proje, 17 projemiz ise değerlendirme aşamasındadır. Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım

sayısı 2017 yılında 3, 2018-2023 arası toplam 10'dur. Tescillenen patent, faydalı model veya tasarım sayısı ise 2017'de 1 iken 2018-2023 arası toplam 5'tir. Ayrıca öğrencilerimizde TÜBİTAK projeleriyle üst sıralarda yer almaktadır. 2209-A Üniversite

Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Uşak Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından toplam 44 proje başvurusu yapıldı ve bu projelerin 30 tanesi desteklenmeye hak kazandı. Bu başarı ile Türkiye'de 51. sırada yer alan Uşak Üniversitesi TR 33 bölgesinde ise 2. sırada yer aldı.

Uşak Üniversitesi 28 Araştırma Alanında Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Arasında Yer Aldı

Uşak Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2023 Yılı "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi"nde 28 araştırma alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteler arasına girerken, 2 alt alanda da (İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları ile

Dermatoloji alanlarında) Türkiye 2'ncisi oldu.

BİGG-USTECH Projesi ile TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı Uygulayıcı Kuruluşu Olduk

Bölgemiz girişimci potansiyelinin yüksek olduğu bir bölgedir. Uşak Üniversitesi TÜBİTAK tarafından kabul edilen 1601 projesi kapsamında TR33 Bölgesindeki

tek yürütücü BİGG Uygulayıcı Kuruluş olmaya hak kazanmıştır. Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yürütücü olduğu BİGG USTECH Projesi'nin, proje ortakları Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Zafer Teknopark'tır. BİGG-USTECH projesi kapsamında, girişimci adaylarının iş fikirlerini; eğitimler, mentorluk destekleri, B2B görüşmeler ile iş planına dönüştürme süreçlerinde destek verilmektedir.

Girişimcilere projelerini geliştirme ve fikirden ürüne giden süreçlerinde her aşamada destek olarak bölgedeki inovatif ve girişimci ekosistemi canlandırılmaktadır. Proje süresince önceliği bölge girişimcileri olmak üzere ulusal çapta teknoloji tabanlı girişim ve fikirlerin TÜBİTAK 1512 Projesi alması için proje süreçlerinde gerekli tüm desteği vermektedir.

Bölgenin Tercih Edilen Üniversitesi Oldu

Doluluk oranlarımız sürekli arttı. 2017-2018 yılında %78 iken 2023 yılında %98 olmuştur. Son beş yıllık çalışmaların sonucu tercih edilen bir üniversite olduk. Uşak Üniversitesini tercih eden öğrencilerin il dağılımına bakıldığında öğrencilerin %52'sinin Ege Bölgesinden olduğunu görüyoruz. Bu da bize bölgenin tercih edilen üniversitesi olduğumuzu gösteriyor.

Uşak Üniversitesi "Gençlik Çalışıyor, Uşak Gelişiyor Projesi" ile Uşak'ta Gençlere Mesleki Eğitim Veriyoruz

Uşak Üniversitesi olarak "Youth Are Working Uşak is Devoloping" isimli 317 bin 147 Avro'luk Avrupa Birliği Projesi sayesinde istihdamda veya eğitimde olmayan gençlere, mesleki eğitim vererek mesleki yeterlilikleri arttırılarak, bölgedeki işletmelerde istihdamı sağlanıp, sosyal paydaşlar arasında sürdürülebilir iş birliğini geliştirerek gençlerin istihdamı konusunda kamu bilincine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Kalitemiz Tescillendi

Kalite çalışmalarımız sonuç verdi. 9 programımız akredite edildi ve Üniversitemiz YÖKAK tarafından akredite edildi. Uşak Üniversitesi 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi. Uşak Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biri oldu. Uşak Üniversitesinin; eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı gibi temel faaliyetleri YÖKAK tarafından tescil edilmiş oldu.

-Ayrıca 9 Programımız da akredite oldu. Eğitim Fakültesinde yer alan Türkçe Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite

edildi. Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan Arkeoloji, Coğrafya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri; Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

Uluslararası Öğrenci Sayımızı Arttırdık

2017-2018 yılında 591 olan uluslararası öğrenci sayımız 2023 yılında 48 ülkeden 2362 olmuştur. Ayrıca uluslararası öğrenci sınavını yapan (YÖS sınavı) birkaç üniversiteden biriyiz.

Uşak Üniversitesi Engelsiz Üniversite Oldu

Üniversitemizin özel gereksinimli bireylerimiz için yaptığı çalışmalar ödüllendirildi. Yaptığımız çalışmalarla Engelsiz Üniversite bayraklarına sahibiz. YÖK tarafından 2019 yılında düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında, ilk kez başvuru yapan Uşak Üniversitesi, eğitimde erişilebilirlik kategorisinde 3 yeşil bayrak ödülü kazandı. 2020 Engelsiz Üniversite Ödüllerinde sosyal kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik kategorisinde 4 mavi bayrak ödülü kazandı. 2021 Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 1 turuncu 4 yeşil bayrak kazandık. 2022 yılında 3 "Mekanda Erişilebilirlik'

ödülü, 4 "Eğitimde Erişilebilirlik" ödülü olmak üzere toplam 7 bayrak ödülü ve 5 mekanda erişim ödül adaylığı aldı. 2023 yılında ise 1 turuncu 5 yeşil bayrak ödülü kazandık. Ayrıca Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanemiz de Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağına sahiptir. Bu ödülle birlikte kütüphanemiz, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasından "Erişilebilirlik Belgesine ve Bayrağına" sahip 9 engelsiz üniversite kütüphanesinden birisi oldu.

Teknoloji Transfer Ofisini Geliştirdik Üniversite-Sanayi İşbirliklerini Arttırdık

Dış paydaşlarımızdan biri olan sanayicilerimizle işbirliklerimiz arttı. Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) haftada iki gün düzenli firma ziyaretleri gerçekleştirerek 2018'den beri 561 firma ziyareti ile üniversite sanayi iş birliğinin artırılmasına katkı sağlandı. Bu kapsamda ziyaret edilen çatı kuruluşlar ve Uşaklı sanayi üreticilerinin de ortak olduğu "UsTech Nitelikli İstihdam Merkezi" projesi

gerçekleştirildi ve halen devam eden proje kapsamında şu ana kadar 20 öğrencinin istihdamı sağlandı.

Uşak'a Teknopark Kazandırdık

Üniversitemize ve şehrimize büyük katkılar sağlayacak olan TEKNOPARK binamızı Eylül 2020'de Organze Sanayi Bölgesinde hayata geçirdik. Zafer Teknopark'ın Uşak

yerleşkesi olan binamız, 6000 metrekare arsa üzerinde toplam 3716 metrekare kullanılabilir alana sahiptr. Bu bina tamamen Uşak sanayicileri tarafından yapılarak

Üniversitemize verilmiştir. Şu an Uşak OSB Teknoparkta toplam 15 firma faaliyet göstermektedir.

Üniversite İlkleri Gerçekleştiriyor

Türkiye'deki ilk en kapsamlı SGK ödemeli "Kraniyofasiyal Anomaliler ve Dudak ve Damak Yarığı Tanı ve Tedavi Merkezi'ni Uşak Üniversitesinde kurduk. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulumuz A1 kategorisinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) "Tanınan Okul Onay Sertifikası" almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu.

Bölgemizde Yapılamayan Ameliyatlar Uşak'ta Yapılıyor

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimiz başarılı ameliyatlara imza atıyor. Her iki fakültemiz de şehrimizde ve bölgemizde daha önce yapılamayan operasyonları

Gerçekleştiriyor. Çene ekleminde ağrı ve sık sık çene çıkması şikâyetleriyle Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'na başvuran 60 yaşındaki kadın hastanın Temporo Mandibular Eklem Ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hekimleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, bölgemizdeki diş hekimliği fakülteleri içinde yapılan ilk ve tek eklem ameliyatıdır. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin yıllık hasta sayısı yaklaşık 180 bindir. Uşak'ta ilk kez Transcatheter Aortic Valve Implantation- TAVI (kasıktan girilerek kalp kapağının ameliyatsız değiştirilmesi) işlemi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Candan tarafından yapıldı. Ayrıca Uşak'ta ilk kez kapalı yöntem ile beyin ameliyatı gerçekleşti.

Şehrimi Keşfediyorum Etkinliğini Başlattık

Üniversitemize yen kayıt olan öğrencelerimize şehrimiz ve üniversitemizi daha yakından tanıtmak için 2018 yılında "Şehrimi Keşfedyorum" etkinliğini başlattık. Her yıl düzenlenen etkinlimizde şehrimiz, öğrencelerimize tanıtacak eğlenceli gez programları gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler Mezun Olmadan İş Sahibi Oluyor

Uşak Üniversitesinde İşletmelerde Meslek Eğitim (IME) programını başlattık. Uygulamalı eğitim programımız ile öğrencilerimiz son dönemlerinde işletmelerde eğitim alıyor. Bu program sayesinde hem öğrenciler hem de işletme kazançlı çıkıyor. Lisans ve ön lisans programlarında eğitim - öğretim gören öğrencilerin öğrenim sürecinde aldıkları teorik bilgilerin atölye ve laboratuvar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerin geliştrmeyi, işletme organizasyonlarını, üretme süreçlerini, yönetim açmamalarını, yen teknolojiler tanımalarını, hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamayı amaçlayan Uşak Üniverstesi işletmelerde Meslek Eğitim (IME) programıyla son dönemlerinde

işletmelerde öğrenim gören öğrencelerimiz, firmalar tarafından işe alınıyor. Şehrimizin önemli sanayi kuruluşlarından Balta Orent firması, son iki yılda IME Programı kapsamında 12 öğrencimiz üretimde farklı departmanlarda istihdam etti.

Şehrin Tanıtımına Büyük Katkı Sunuyoruz

Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü tarafından şehrimizin tarihini gün yüzüne çıkartılırken ülkemiz için de önemli olan arkeolojik kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Uşak Blaundos Antik Kentinde üniversitemiz tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucu önemli bir eser daha gün yüzüne çıkarıldı.

Uşak Üniversitesi 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılına Hazır

Kaynak:IHA

HABERE YORUM KAT
OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.