• BIST 1.406
  • Altın 462,615
  • Dolar 8,0467
  • Euro 9,6770
  • Rize 21 °C

Vali Çeber: Kadına Yönelik Şiddet Asla Tasvip Edilemez

Vali Çeber: Kadına Yönelik Şiddet Asla Tasvip Edilemez
Rize Va­li­si Kemal Çeber, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yın­la­dı. Vali Çeber, me­sa­jın­da, “Şid­de­tin hiç­bir türü in­san­lık onu­ruy­la bağ­daş­maz­ken ka­dı­na yö­ne­lik şid­det asla tas­vip edi­le­mez” dedi.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, 8 Mart’ın Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan ka­dın­la­ra eko­no­mik ve sos­yal alan­da eşit hak­la­rın ta­nın­ma­sı­nın 1977'de onay­lan­ma­sın­dan bu yana, tüm dün­ya­da, bir far­kın­da­lık oluş­tur­mak için ‘Dünya Ka­dın­lar Günü’ ola­rak kut­lan­mak­ta ol­du­ğu­nu be­lir­terek, me­sa­jın­da şun­la­rı kay­det­ti: “Tarih bo­yun­ca kur­du­ğu­muz dev­let­le­rin har­cı­nı yo­ğu­ran, Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın gö­rün­mez kah­ra­man­la­rı olan, Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de ül­ke­mi­zin kat et­ti­ği me­sa­fe­de çok önem­li kat­kı­la­rı bu­lu­nan, is­tik­la­li­mi­ze ve is­tik­ba­li­mi­ze yö­ne­lik teh­dit­le­re karşı en ön saf­lar­da mü­ca­de­le eden ka­dın­la­rı­mız, ge­le­ce­ği­mi­zin in­şa­sın­da önem­li rol oy­na­mak­ta­dır.

Ni­te­kim Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, 'Bir top­lum aynı ga­ye­ye bütün ka­dın­la­rı ve er­kek­le­riy­le be­ra­ber yü­rü­mez­se, iler­le­me­si­ne ve me­de­ni­leş­me­si­ne tek­nik ba­kım­dan imkan, ilmi ba­kım­dan ih­ti­mal yok­tur' di­ye­rek Türk ka­dı­nı­na sos­yal ve kül­tü­rel alan­lar­da, eği­tim­de, iş dün­ya­sın­da hu­kuk­ta, aile için­de ça­lış­ma ha­ya­tın­da, top­lum­sal ya­şam­da ve si­ya­set­te er­kek­ler­le eşit hak­la­ra sahip ol­ma­sı­nın yo­lu­nu aç­mış­tır.

Bugün ka­dın­la­rı­mı­zın ya­şa­dı­ğı en büyük sorun, he­pi­mi­zi de­rin­den üzen ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­tir. Şid­de­tin hiç­bir türü in­san­lık onu­ruy­la bağ­daş­maz­ken ka­dı­na yö­ne­lik şid­det asla tas­vip edi­le­mez. Ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin ön­len­me­si, top­lum­da daha fazla söz sa­hi­bi ol­ma­la­rı ve tüm top­lu­mun bir­lik­te ha­re­ket ede­rek du­yar­lı­lı­ğı­nı ar­tır­ma­sı ile müm­kün­dür.
Sevgi, fe­da­kâr­lık, üret­ken­lik ve du­yar­lı­lık ile hu­zur­lu ve sağ­lık­lı bir top­lu­mun temel taş­la­rı­nı oluş­tu­ran tüm ka­dın­la­rın 8 Mart Dünya Ka­dın­la­rı Gü­nü­nü en sa­mi­mi duy­gu­la­rım­la kut­lu­yo­rum.”

 

  • Yorumlar 0
    OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Olay53.com | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0537 617 89 89